European Payment Report

Hvordan er betalingsatferden og  
-Risikoen blant norske selskaper? 

Kjenner du hvilken risiko du påtar deg ved å selge på kreditt er det også langt enklere å minimere den, slik at du unngår de alvorlige konsekvensene sene betalinger kan medføre. Vår rapport inneholder tiltak du kan innføre, samt en rekke interessante funn:

  • 61% av de norske selskapene har blitt bedt av kundene sine om å godta lengre betalingsbetingelser enn de er komfortable med, opp fra 44% i fjor.
  • 56% har godtatt slike betingelser, mot 34% i fjor.
  • Private selskaper og offentlig sektor er de verste betalerne og bruker i snitt hhv 37 og 36 dager på å betale regningene sine.

Undersøkelsen er gjennomført blant 10.468 europeiske selskaper, blant dem 195 norske.

 

EPR-2017-Norge-Forsidebilde.jpg