EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT

hvordan er Nordmenns forbruksmønstre og evne til å håndtere egen husholdningsøkonomi? 

Kjenner du forbrukstrendene i samfunnet står du bedre rustet i møte med kundene dine. Vår rapport inneholder en rekke interessante funn, blant annet:

  • 37% av nordmenn har hatt perioder i livet hvor de ikke klarte å betale gjelden sin, og 15% sier at de for øyeblikket ikke er i stand til å håndtere gjelden. 
  • 22% av nordmenn sier de for øyeblikket ikke har nok penger til en verdig tilværelse. Og 1 av 4 sier de er redd for at de ikke har nok penger igjen etter  å ha betalt regningene sine. 
  • Samtidig sier 3 av 5 nordmenn at de sparer penger hver måned, i gjennomsnitt 4550 kroner - noe som er høyest i Europa. 

Undersøkelsen er gjennomført blant et representativt utvalg av 1010 nordmenn - og totalt 21.317 europeere.

European Consumer Payment Report 2016